Veikla

rizikos rizikos valdymas rizikų valdymas Rizikos valdymo profesionalų asociacija Rizikos asociacija

Rizikos valdymo profesionalų asociacija  – tai savanoriška organizacija, vienijanti bei atstovaujanti rizikos valdymo specialistams. Asociacija  populiarina rizikos valdymo specialistų profesiją bei siekia atskleisti šios profesijos svarbą ir naudą tiek privačiame, tiek viešąjame sektoriuose.

Misija

Suvienijant rizikos valdymo profesionalus, propaguoti ir skatinti rizikos kultūros vystymąsi.

Vizija

Rizikos valdytojų profesionalų asociacija – vertę kuriantis rizikos valdymo kultūros centras.

Vertybės

Mes esame partneriai,  dalinamės žiniomis, padedame vieni kitiems.

Jei susitarėme – padarome,
Jei apsigalvojome – pasakome,
Jei nusprendėme – laikomės.

Prisiimame atsakomybę ir imamės lyderystės.

Tikslai

  • Skatinti žinių, informacijos ir patirties dalinimąsi.
  • Ugdyti rizikos valdymo kompetencijas.
  • Tapti socialiniais partneriais verslui ir viešajam sektoriui.
  • Formuoti RVP įvaizdį ir svarbą viešojoje erdvėje.
  • Įgyti ir išlaikyti asociacijos, kaip profesionalios ir atsakingos organizacijos, pripažinimą LR bei tarptautinėje RVP bendruomenėje.
  • Propaguoti rizikos valdymo gerąją praktiką bei dalyvauti jos formavime nacionaliniu bei pasauliniu lygiu.