2017-02-01. Sudarytas technikos komitetas Rizikos valdymas

Rizikos valdymo profesionalų asociacijos iniciatyva buvo sudarytas TK Rizikos valdymas. 2017 m. vasario 1 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko sudaromasis naujo technikos komiteto Rizikos valdymas susirinkimas. Naujai sudaryto technikos komiteto veiklos sritis – rizikos valdymo, įskaitant terminus, principus ir rizikos vertinimo metodų, geriausių praktikų, standartizavimas. Šio technikos komiteto atitiktinis technikos komitetas yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetas ISO/TC 262 Risk management. LST TK 89 Rizikos valdymas dalyvaus ISO/TC 262 veikloje tikrojo nario teisėmis, teikiant pasiūlymus dėl standartų projektų ir dalyvaujant balsavimo procedūrose. Be to, kiekvienam nariui bus prieinama naujausia informacija apie ISO rengiamus šios srities standartų projektus.

Plačiau apie TK Rizikos valdymas veiklą skaitykite Standartizacijos departamento puslapyje.