Seminaras „Lietuvos standarto LST EN 31010 Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai taikymas“.

2018 m. kovo 7 ir 8 dienomis Lietuvos Standartizacijos departamento kvietimu asociacijos nariai Vilma Nasteckienė, Darius Kvedaravičius, Vytenis Kraujelis ir Rusnė Juozapaitienė surengė seminarą tema „LIETUVOS STANDARTO  LST EN 31010 RIZIKOS VALDYMAS. RIZIKOS VERTINIMO BŪDAI TAIKYMAS“. Seminare apsilankė per 100 dalyvių, besidominčių rizikos valdymo naujienomis bei ieškančių praktinių patarimų. Trumpa dalyvių apklausa seminaro pradžioje parodė, kad jų įmonėse ir organizacijose rizikos valdymas dažnai gyvena savo atskirą gyvenimą, požiūris į riziką ir jos valdymą išsiskiria, o rizikos valdymo vertė aiški tik mažiau nei pusei jų.

Vilma Nasteckienė savo įvadiniame pranešime „Kodėl rizika?“ apžvelgė rizikos valdymo tendencijas nuo kontrolės ir vertės išsaugojimo iki integralaus požiūrio ir vertės kūrimo organizacijoje, pristatė rizikos valdymo integravimo strateginiame ir procesų lygyje modelį ir pavyzdžius.

Rizikos vertinimas yra tik rizikos valdymo sistemos dalis, todėl Darius Kvedaravičius savo pranešimą „Lengvai ir aiškiai apie rizikos vertinimo sistemą ir metodus“ pradėjo nuo atnaujinto ISO31000:2018 pristatymo. Antra pranešimo dalis buvo skirta rizikos vertinimo būdams, pateikiamiems LST EN 31010, jų pasirinkimo metodams ir taikymo pavyzdžiams. Tokios technikos, kaip „smegenų šturmas“, priežasčių ir pasekmių analizė naudojamos pakankamai dažnai, netgi nesusiejant jų su rizikos valdymu.

Kaip įmonės pasirenka rizikos vertinimo būdus ir ar galima rizikos valdymą automatizuoti? Šiems klausimams buvo skirtas Vytenio Kraujelio pranešimas „Rizikos valdymas iš arti“, kuriame buvo atskleista AB „Lietuvos geležinkeliai“ patirtis.

Pastaruoju metu ISO standartai integruojami tarpusavyje, atskirų sričių ar rizikų – kokybės, saugos, informacijos saugos ir pan. – standartai remiasi ISO31000 aprašomais rizikos valdymo principais ir gairėmis, tie patys rizikos vertinimo būdai naudojami įvairių rizikų vertinimui. Ne išimtis ir asmens duomenų apsauga – įžvalgomis, kaip vertinti riziką šių jau visai greitai įsigaliosiančių reikalavimų kontekste, į ką būtina atsižvelgti ir kaip visa tai pritaikyti realybėje, dalijosi Rusnė Juozapaitienė savo pranešime „Rizikos vertinimo iššūkiai asmens duomenų kontekste“.