Seminaras “Asmens duomenų tvarkymo poveikio ir rizikos vertinimas”

2017 m. spalio 19 d. rengiamas seminaras “Asmens duomenų tvarkymo poveikio ir rizikos vertinimas”.

 

Šis seminaras skirtas viešojo ir privataus sektoriaus įmonių ir organizacijų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, vidaus auditoriams, teisininkams, informacinių išteklių saugumo įgaliotiniams, informacinių sistemų administratoriams, asmenims priimantiems sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo organizacijoje.

Seminaro turinys
1. Asmens duomenų tvarkymo įvertinimas
2. Poveikio vertinimas: tikslai, metodologija
3. Rizikos valdymo standartai ir metodologijos
4. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
5. Bendradarbiavimas su duomenų apsaugos priežiūros institucija (VDAI)
6. Rekomendacijos

Seminaro vieta: Livadis, Žemaitės g. 21, Vilnius, pradžia 9 val.
Lektorė: Rusnė Juozapaitienė, svečias – VDAI direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė.
Kaina: EUR 95, Rizikos valdymo profesionalų ir Vidaus auditorių asociacijos nariams – EUR 80.

Registracijos į 2017.10.19 seminarą forma