Asociacijos istorija

RIZIKOS VALDYMO PROFESIONALŲ ASOCIACIJA įkurta 2016 metų sausio 5 d. Tai organizacija, vienijanti bendraminčius, siekiančius rizikos valdymo profesinių aukštumų bei propaguojančių sisteminio rizikos valdymo gerąją praktiką ir norinčių dalyvauti jos formavime nacionaliniu bei pasauliniu lygiu.

2015 m. spalio mėn. Vilmos Nasteckienės iniciatyva Vilniuje buvo organizuoti mokymai G31000 Instituto rizikos standartų palaikymui. Mokymų metu paaiškėjo, jog ne vienas dalyvis ieško patirties rizikos valdymo srityje, pasidalinimo galimybių bei Lietuvoje jaučia bendro suvokimo rizikos valdymo klausimais trūkumą. Ne vienam iš jų buvo kilusi mintis apie profesinės asociacijos kūrimą.

Septyni šių mokymų dalyviai – Darius Ražinskas, Akvilė Rakauskaitė, Darius Kvedaravičius, Žana Kraučenkienė, Vygintas Dūda, Rusnė Juozapaitienė ir Vilma Nasteckienė – atstovaujantys pačius įvairiausius veiklos sektorius, nutarė įkurti asociaciją ir kartu siekti bendrų tikslų:

 • Skatinti žinių, informacijos ir patirties dalinimąsi rizikos valdymo srityje;
 • Ugdyti rizikos valdymo kompetencijas Lietuvoje;
 • Tapti verslo ir viešojo sektoriaus partneriais Lietuvoje;
 • Įgyti ir išlaikyti asociacijos, kaip profesionalios ir atsakingos organizacijos, pripažinimą LR bei tarptautinėje rizikos valdymo profesionalų bendruomenėje;
 • Propaguoti rizikos valdymo gerąją praktiką bei dalyvauti jos formavime nacionaliniu ir pasauliniu lygiu.

Rizikos valdymo profesionalų asociacija siekia supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo klausimais visuose Lietuvos įmonių ir organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šios srities reglamentavime.

 • 2015 m. spalis

  Pradžia

  Įvairius veiklos sektorius atstovaujantys G31000 Instituto mokymų dalyviai – Darius Ražinskas, Akvilė Rakauskaitė, Darius Kvedaravičius, Žana Kraučenkienė, Rusnė Juozapaitienė ir Vilma Nasteckienė – nutaria kartu siekti bendrų tikslų ir įkurti rizikos valdymo srities profesinę asociaciją.

 • 2016 m. sausis

  Registracija

  Asociacijos steigimo iniciatyvos partneriai susitaria dėl būsimos asociacijos misijos, vizijos, tikslų ir uždavinių, parengia reikiamą dokumentaciją ir 2016 m. sausio 5 d. įregistruoja Rizikos valdymo profesionalų asociaciją.

 • 2016 m. rugpjūtis

  Bendradarbiavimas

  Siekdami bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo ir reglamentavimo klausimais, 2016 m. rugpjūčio 23 d. Rizikos valdymo profesionalų asociacija pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Vidaus auditorių asociacija. Memorandumu buvo susitarta dalinantis informacija bei patirtimi, bendradarbiauti organizuojant projektus, susijusius su abiems asociacijoms aktualiais klausimais, palaikyti viena kitą teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams
  ir kitose srityse.