2016-08-23. Rizikos valdymo profesionalų asociacija pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Vidaus auditorių asociacija

2016 m. rugpjūčio 23 d. 17 val. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Rizikos valdymo profesionalų ir Vidaus auditorių asociacijos, siekdamos bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo klausimais visose organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šios srities reglamentavime, pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Asociacijos susitarė:

* dalintis informacija bei patirtimi;

* organizuoti projektus, susijusius su abiem asociacijom aktualiais klausimais;

* palaikyti viena kitos iniciatyvas teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams;

* bendradarbiauti kitose srityse.