Išrinkta nauja RVPA valdyba

2018 m. kovo 29 dieną vykusiame Rizikos valdymo asociacijos visuotiniame narių susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba. Asociacijos prezidente ir valdybos pirmininke išrinkta Akvilė Šneiderė, valdybos narėmis perrinktos Žana Kraučenkienė ir Rusnė Juozapaitienė, nauju valdybos nariu išrinktas Vytenis Kraujelis.