2020 m. lapkričio 19 d. įvyko asociacijos narių apskritojo stalo diskusija „Rizikų ir veiklos tęstinumo valdymas COVID-19 pandemijos metu”

Diskusijos metu asociacijos nariai ir kviestiniai svečiai dalinosi organizacijų veiklos patirtimi karantino metu. Buvo aptartas platus temų spektras: veiklos tęstinumo sprendimų priėmimas ir atsakomybės, kritinių darbuotojų išsaugojimas, asmens duomenų apsauga ir kitos aktualios temos.
Planuojama, kad tokie renginiai vyks periodiškai. Temos renginiams parenkamos atsižvelgiant į asociacijos narių pasiūlymus.
Rizikos valdymo profesionalus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame jungtis prie asociacijos veiklos!