2017-05-18. Informacinis seminaras „Rizikų valdymas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679“

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, padidėjo baudos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. ES 2016/679 (toliau – Reglamentas ES 2016/679) numatytas baudų dydis priverčia suklusti esamus ir būsimus duomenų valdytojus ir pažvelgti į asmens duomenų apsaugą labai atsakingai. Duomenų valdytojui ir duomenų tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento ES 2016/679 nuostatas, gali būti skiriamos administracinės baudos. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, bauda gali siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba nuo 10 000 000 iki 20 000 000 EUR.

Pradėjus taikyti šį reglamentą viešojo ir privataus sektoriaus juridiniai asmenys, profesine veikla užsiimantys asmenys privalės ne tik atlikti poveikio vertinimą, bet ir įsivertinti rizikas bei deklaruoti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Atsižvelgdami į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, tikslus, taip pat galimus pavojus ir rizikas asmens duomenų apsaugai, duomenų valdytojai ir tvarkytojai privalės įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad galėtų užtikrinti savo klientus ir darbuotojus bei įrodyti VDAI, jog duomenys tvarkomi laikantis Reglamento Nr. ES 2016/679.

2017 m. gegužės 18 d. 9.30-12.30 Rizikos valdymo profesionalų asociacija rengia informacinį seminarą „Rizikos valdymas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679“. Šis seminaras skirtas viešojo ir privataus sektoriaus įmonių ir organizacijų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, informacinių išteklių saugumo įgaliotiniams, informacinių sistemų administratoriams, asmenims primantiems sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo organizacijoje.

Seminaro metu bus siekiama išsiaiškinti, kokias papildomas priemones būtina įgyvendinti, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus. Taip pat bus pateikta mokymo medžiaga ir rekomendacijos, kaip šias priemones padaryti pigesnes, praktiškesnes ir efektyvesnes.

Data: 2017 m. gegužės 18 d.

Vieta: Lietuvos Žinijos draugija, Kalvarijų g. 2-25, Vilnius

Lektorė: RVPA valdybos narė Rusnė Juozapaitienė, svečias – VDAI direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė.

Kaina: 50 EUR, Rizikos valdymo profesionalų ir Vidaus auditorių asociacijos nariams – 30 EUR.

Vietų skaičius ribotas, todėl registracija ir išankstinis apmokėjimas yra būtini.

Registruotis į renginį prašome iki 2017 m. gegužės 12 d. 12.00 val. Registracija baigta susirinkus pilnai grupei.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Rusnę Juozapaitienę, +370 698 34316, rusne.j@riskbaltics.eu.