2016-12-04. Rizikos valdymo profesionalų asociacijos strateginė sesija

2016 m. gruodžio 4 d. buvo pradėtas Rizikos valdymo profesionalų asociacijos strateginių sesijų ciklas. Pirmąją sesiją moderavo Linas Šneideris, Verslo valdymo konsultantas. Sesijos metu, taikant „Mission Model Canvas“ įrankį, valdybos nariai apibrėžė asociacijos tikslines grupes bei toms grupėms norimą sukurti vertę, galimus partnerius bei kitus veiklos palaikymui ir plėtrai būtinus komponentus.