2016-10-20. Valdybos posėdis

Posėdžio metu priimtas sprendimas organizuoti asociacijos strategines sesijas siekiant išgryninti RVPA veiklos modelį, nustatyti ilgalaikę ir trumpalaikę veiklos bei narystės strategiją. Moderuoti strategines sesijas nuspręsta pakviesti išorės ekspertą.