2016-04-19. Valdybos posėdis

Posėdžio metu svarstyti galimi asociacijos narių sprendimų priėmimo būdai bei informacijos centralizuoto pasidalinimo galimybės (Trello platformos panaudojimas), asociacijos etikos kodekso poreikis bei kiti klausimai. Taip pat nuspręsta išsiaiškinti bendradarbiavimo galimybes su Vidaus auditorių asociacija.