2016-05-18. Valdybos posėdis

Posėdžio metu svarstytas valdybos nario prašymas pasitraukti iš pareigų bei kiti klausimai.