2016-07-14. Valdybos posėdis

Posėdžio metu patvirtintas bendradarbiavimo su Vidaus auditorių asociacija memorandumo projektas bei priimtas sprendimas dėl jo pasirašymo.