2015-12-15. Rizikos valdymo profesionalų asociacijos steigiamasis susirinkimas

Susitikimo metu nuspręsta įsteigti Rizikos valdymo profesionalų asociaciją bei atliktos su steigimu susijusios procedūros: išrinkta asociacijos valdyba ir pirmininkas, patvirtinti veiklos įstatai, nustatyti stojimo ir narystės mokesčiai.