2015-11-25. Rizikos valdymo profesionalų asociacijos steigimo grupės susitikimas

Susitikimo metu susitarta dėl būsimos asociacijos vizjos, misijos ir tikslų. Suderinta asociacijos pirmininko rinkimo tvarka.