Pranešimas verslo vadovų klubo „Prevencijos kodas“ susitikime

2017 m. gegužės 5 d.  RVPA valdybos nares Žana Kraučenkienė ir Rusnė Juozapaitienė dalyvavo verslo saugos vadovų klubo „Prevencijos kodas“  susitikime.  Valdybos pirminkė Žana Kraučenkienė dalyviams skaitė pranešimą „Sisteminis rizikos valdymas“ ir dalinosi rizikos valdymo patirtimi. Dalyviams taip pat buvo pristatyta Rizikos valdymo profesionalų asociacijos veikla, narystės sąlygos, atsakyta į klausimus.